//////

TE SAME POWODY

Czerwiec 29th, 2015

Z tych samych powodów silnik dwusuwowy wymaga mniej­szego koła zamachowego niż silnik czterosuwowy o takiej samej liczbie cylindrów i podobnym momencie obrotowym.Moment bezwładności kola zamachowego konieczny do uzyskania określonego współczynnika nierównomiernośći biegu silnika (<5) wyznacza się z równania bilansu energe­tycznego: J = AIO,OU • d- n [kGm  sek8], gdzie: n – prędkość obrotowa wału korbowego [obr/min] oraz. A — największa praca podczas przyspieszania. lub opóźniania wału silnika [kGm], proporcjonalna do’ największej po­wierzchni dodatniej lub ujemnej wykresu.

This entry was posted on poniedziałek, Czerwiec 29th, 2015 at 5:14 am and is filed under Samochody od A do Z. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!