//////

ŚCIANKA CYLINDRA

Czerwiec 29th, 2015

Ścianka cylindra między kanałami wymaga intensywnego chłodzenia miejscowego. Szczególne znaczenie ma chło­dzenie żeberek w silnikach o tłokach przeciwbieżnych, gdzie szczeliny wylotowe rozmieszczone są na całym obwo­dzie cylindra. W przypadku zastosowania żeberek na ogół chłodzenie każdego z nich zapewnia się przez oddzielny kanał wodny.Tłoki silników o rozrządzie tłokowym wykonywane są przeważnie ze stopów lekkich. Długość płaszcza tłoka, od której zależy intensywność przekazywania ciepła od tłoka do cylindra, projektowana jest z uwzględnieniem nieko­rzystnych warunków chłodzenia i prowadzenia tłoka (z uwagi na istnienie okienek przelotowych w tłoku i szczelin w ściance cylindra). Okienka w płaszczu dostosowane są do wielkości odpowiadających im szczelin. ‚W układzie bliźniaczym z kor­bowodem widlastym  konieczne jest przesuwne osadzenie sworznia tłokowego jednego z tłoków.

This entry was posted on poniedziałek, Czerwiec 29th, 2015 at 7:36 am and is filed under Samochody od A do Z. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!