//////

POPYCHACZ HYDRAULICZNY

Czerwiec 29th, 2015

Popychacz hydrauliczny w naj­starszych wykonaniach  ma komorę stale do­pełnianą olejem dopływającym pod nadciśnieniem z układu smarowania silnika. Zanik lu­zów w układzie napędu zawo­ru zapewnia nacisk spręży­ny, która usiłuje wypchnąć tłok popychacza z korpusu.Do komory tłoka olej napływa przez zawór kulkowy. Pod na- porem oleju nurnik przesuwa się aż do oparcia o dno korpu­su. Kiedy krzywka naciska na popychacz, zawór kulko­wy zamyka się pod naporem oleju wyciskanego przez nurnik i od tej chwili czynna dłu­gość popychacza już się nie zmienia (biorąc praktycznie). W przypadku nagrzania się i wydłużenia elementów napę­du zaworu czynna długość popychacza zmniejsza się dzię­ki wyciekaniu oleju przez nieszczelności nurnika.

This entry was posted on poniedziałek, Czerwiec 29th, 2015 at 7:48 am and is filed under Samochody od A do Z. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!