//////

MINIMUM ZAKŁÓCENIA

Czerwiec 29th, 2015

Aby zmniejszyć do minimum zakłócenia w działaniu roz­rządu, powodowane przez siły bezwładności, wał rozrządu często wbudowuje się w głowicy (). Wprawdzie komplikuje to konstrukcję napędu rozrządu, lecz rozwiąza­nia takie należą do najbardziej korzystnych. Ze względów technologicznych i z uwagi na koszt części, omawiany układ stosuje się w ograniczonym zakresie, głównie w silnikach o  wysokiej szybkobieżności. Przeważnie w głowicy wbudo­wane są dwa wały rozrządu, jeden do sterowania zaworów ssących, a drugi – wydechowych. W razie niesymetryczności układu istnieje pewna nieregulamość w rozkła­dzie przyspieszeń otwar­cia i zamknięcia zaworów.

This entry was posted on poniedziałek, Czerwiec 29th, 2015 at 6:08 am and is filed under Samochody od A do Z. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!