//////

KORBOWODY

Czerwiec 29th, 2015

Korbowód łączy przegubowo, tłok z wałem korbowym i sprzę­ga ich ruchy ze sobą, pośrednicząc w przekazywaniu obcią­żeń. Korbowód składa się z główki obejmującej sworzeń tłokowy, trzonu — części środkowej i łba obejmującego czop korbowy wału korbowego ). Główka korbo­wodu wykonuje razem z tłokiem ruchy posuwisto-zwrotne;łeb — ruch postępowy po kole o promieniu korby; trzon — ruch złożony, wynikający z, dwóch poprzednich. Trzon korbowodu podlega na przemian ściskaniu w wyniku działa­nia sił gazowych i masowych (bezwładności) oraz rozcią­ganiu — wskutek działania sil masowych. Główka i łeb ulegają rozciąganiu.Główka korbowodu współpracująca ze sworzniem pływają­cym lub zaciśniętym w tłoku ma wewnątrz wciśniętą tu­lejkę z brązu, stanowiącą łożysko sworznia.

This entry was posted on poniedziałek, Czerwiec 29th, 2015 at 4:48 am and is filed under Samochody od A do Z. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!