//////

KONSTRUKCJE SPECJALNE

Czerwiec 29th, 2015

Aby ograniczyć do minimum dła­wienie przepływu przez gniazda ząworów, dąży się na ogół do stosowania zaworów o możliwie dużych grzybkach. Jednak ze względu na konieczność nadania komorze spa­lania możliwie korzystnego kształtu i z uwagi na brak miej­sca, średnice grzybków zaworów nie powinny przekraczać określonych wielkości . Poza tym, duże zawory są dość ciężkie, wskutek czego w układzie rozrządu wystę­pują znaczne siły bezwładności. Utrzymanie szczelności dużych zaworów w porównaniu z małymi jest o wiele trud­niejsze. W związku z tym zadania jednego dużego zaworu często spełniają dwa małe zawory .

This entry was posted on poniedziałek, Czerwiec 29th, 2015 at 7:53 am and is filed under Samochody od A do Z. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!