//////

Archive for the Samochody od A do Z Category

Kurs na prawo jazdy Kraków

Grudzień 15th, 2017

Posiadanie prawo jazdy kategorii B jest podstawową umiejętnością dla zdecydowanej większości osób w naszym kraju. Większość z nas postanawia wykonać prawo jazdy od razu po ukończeniu osiemnastego roku życia. Jest to zdecydowanie najlepszy okres, gdyż wtedy po prostu posiadacie największą ilość czasu wolnego, który możecie poświęcić na zrobienie prawo jazdy. Na studiach oraz w pracy czasu wolnego na prawo jazdy jest zdecydowanie o wiele mniej. Warto więc już w liceum zapisać się na kurs na prawo jazdy Kraków i już po kilku miesiącach cieszyć się posiadaniem prawa jazdy. Oczywiście jest mnóstwo osób, które decydują się dopiero w późniejszym wieku zrobić prawo jazdy. Jest to możliwe, ale zdecydowanie o wiele trudniejsze, niż w czasach szkolnych. Przede wszystkim posiada się o wiele mniejszą ilość czasu wolnego, którą można by poświęcić na kurs prawa jazdy, gdyż trzeba pogodzić ten kurs z całą ilością innych obowiązków, między innymi z pracą, studiami, a może nawet z w wychowywaniem dzieci.

DENKA TŁOKÓW

Czerwiec 29th, 2015

Komory spalania mają kształty spłaszczonych kul, z wgłę­bieniami na gniazda zaworów. Denka tłoków są zaopatrzo­ne w płytkie wnęki, przez co zapewniono jednocześnie, że tłok wykonując zwrot zewnętrzny nie uderza o zawór w pozycji największego otwarcia. Tłoki odlane ze stopu lekkiego z wtopionymi pierścieniami stalowymi (ograniczającymi rozszerzalność cieplną) są owalizowane, podcięte i mają płaszcze cynowane. Tłoki modeli 351, 401 oraz 702 są zaopatrzone dodatkowo we wtopione pierścienie ze stali stopowej, w których wyto­czone są rowki górnych pierścieni uszczelniających. Wał rozrządu otwiera zawory za pośrednictwem popychaczy zwykłych (model V-6) lub hydraulicznych (model V-12).

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE

Czerwiec 29th, 2015

Silniki wysokoprężne pracują według zasady wtrysku bezpośredniego, przy czym zawirowania gazów są wymuszane przez wnęki toroidalne w denkach tłoków ze stopu lekkiego. Skuteczne chłodze­nie wtryskiwaczy. zapewniono przez zaopatrzenie głowic w cienkościenne obsady, wprasowane w nadlewy głowicy.Rozdzielacz zapłonu silnika o zapłonie iskrowym wbudowany jest na przedłużeniu wałka napędu pompy oleju. Pompa wtryskowa silnika wysokoprężnego jest napędzana od sprężarki zasilającej nadciśnienlowy układ uruchamiający mechanizmy hamulcowe kół. Wał korbowy napędza prąd­nicę i wentylator układu chłodzenia za pośrednictwem pasa klinowego.Silniki BEDFORD wyróżniają się dużą trwałością, m. in. dzięki chromowaniu gładzi tulei cylindrów,. indowaniu wylanych brązem ołowiowym panewek głównych i korbo­wych oraz zastosowaniu tłumików drgań skrętnych wałów korbowych.

ZAWORY WYDECHOWE

Czerwiec 29th, 2015

Za­wory wydechowe napędzane są krótkimi dźwigniami dwu- ramiennymi, a zawory ssące za pośrednictwem podobnych dźwigni oraz typowego układu drążków popychaczy i dźwig­ni zaworów.Wał korbowy jest odkuty wraz z przeciwciężarami ze stali stopowej Ni-Cr. Na przednim końcu wału korbowego osadzony jest’tłumik drgań skrętnych o wkładce gumowej. Tłoki ze stopów lekkich mają po trzy rzędy przecięć prosto­padłych do ich osi. Dzięki temu luzy tłoków w cylindrach są bardzo małe, co zapewnia cichobieżność silnika w okre­sie nagrzewania.

INDYWIDUALNE CYLINDRY

Czerwiec 29th, 2015

Indywidualne cylindry odlane z żeliwa stopowego mają wytoczone użebrowanie — jak we wszystkich silnikach TATRA. Każdy z cylindrów zamyka oddzielna głowica odlana ze stopu lekkiego. Większość żeber głowicy jest rów­noległa do żeber cylindrów. Komory spalania półkuliste. Zawory rozchylone pod kątem 75°. Głowice cylindrów mają wciśnięte żeliwne prowadnice zaworów, wstawiane gniazda zaworów z żeliwa specjalnego i brązowe gniazda świec zapłonowych. Podwójny gażnik SOLEX wbudowany jest pomiędzy rzędami cylindrów.

WAŁKI STERUJĄCE

Czerwiec 29th, 2015

Wałki rozrządu steruiąće ssanie napędzane są poprzez do­datkowe wałki i stożkowe przekładnie zębate od wałków rozrządu sterujących wydech. Krzywki wałków rozrządu otwierają’, zawory za pomocą- jednoramiennych dźwigni zawieszonych na przegubach kulistych. Użebrowane cylindry indywidualne są umocowane do kadłu­ba swymi dolnymi kołnierzami. Silniki wersji o najmniejszej mocy (e — 7,5) mają cylindry żeliwne, a silniki wersji o śred­niej 1: dużej mocy. (e = 8,5 lub e = 9) cylindry.odlane ze stopu lekkiego o gładziach powleczonych chromem poro­watym. Para .cylindrów’ każdego ‘rzędu zamknięta jest wspólną głowicą odlaną ze stopu lekkiego, w której mieści się komora i obsady łożysk wałków rozrządu.

POCHYLONE CYLINDRY

Czerwiec 29th, 2015

Cylindry są pochylone pod kątem 30° do pionu, przez co zmniejszono wysokość silnika oraz wydłużono rury ssące, prowadzące do poszczególnych cylindrów, w celu zapewnienia dynamicznego doładowania silnika. Silnik wysokoprężny, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony wodą. Najmniejszy produkowany seryjnie silnik wysokoprężny do samochodów osobowych i małych pojazdów ciężarowych, bazowany ńa silniku BMC 1,5 litre, serii B, o zapłonie iskrowym i takich samych wymiarach głównych (O, S i V, lecz e =» 7,2), z wy­korzystaniem większości części. Natomiast wał korbowy pochodzi z silnika samochodu sportowego MGA-1600.

 

SILNIK O ZAPŁONIE ISKROWYM

Czerwiec 29th, 2015

Silnik o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chło­dzony wodą — bazowany na silniku BMC Series A o pojem­ności skokowej 948 cm8, z którego wykorzystano wieie części bez zmian (np. kadłub, głowica cylindrów, korbowody, łożyska główne itd.) lub po nieznacznych modyfikacjach (np. tłoki).Dane techniczne: D = 6 2,9; S= 68,26; S/D = 1,08;V   = 848; e =8,3;.N/n =34,5/5500 (DIN) lub 37,5/5500 (SAE); M/n = 6,1/2900 (SAE); Np = 40,6 (DIN) lub 44,2 (SAE), pe = 9,2.     •Silnik BMC ADO-15 jest zespolony z synchronizowaną skrzynką biegów, przekładnią główną i mechanizmem różni­cowym, które mieszczą się w odpowiednio rozbudowanej skrzyni korbowej .

TERMOSTAT

Czerwiec 29th, 2015

Termostat umieszczony w stru­mieniu powietrza uchodzącego spomiędzy żeber głowicy steruje przepustnicę, która kieruje część powietrza chłodzą­cego siinik z powrotem do dmuchawy, jeżeli temperatura na jej wejściu jest niższa niż 22 °C. Podczas pracy silnika w warunkach znamionowych tem­peratura najgorętszej części głowicy (pomiędzy gniazdami zaworów) nie przewyższa 180…185 °C, a temperatura gniazda świecy zapłonowej — 170 °C. Największa różnica temperatur na obwodzie cylindra wynosi zaledwie’ 20 °C, a na jego wysokości — 40 °C.

error: Content is protected !!